PETAK 08.09. studentski vrisak iz dnevnog boravka

16. Vrisak; fotografkinja: Tanja Kanazir