SRIJEDA 16.9. Andrija Skare – U foKUSU

SRIJEDA 16.9. Tomislav Cadez – Hrvatski Dekameron

SRIJEDA 16.9. Rumena Buzarovska – Nikamo ne idem

SRIJEDA 16.9. Marko Tomas – Nemoj me buditi