Srijeda 15.09.2021. – Na margini – Interaktivna igraonica: Tove Jansson, serijal o Muminima – Dječja kuća

Foto: Tanja Kanazir

Fotografije se smiju koristiti uz dopuštenje organizatora i navođenje autorice fotografija.