Sebastian Antonio Kukavica

Autor

Sebastian Antonio Kukavica

Sebastian Antonio Kukavica, rođen je 1992. u Rijeci. Diplomirao je politologiju na Sveučilištu u Zagrebu i društvene znanosti na Sveučilištu u Siegenu. Studirao globalne studije na Sveučilištu u Leipzigu te kulturalne studije na Sveučilištu u Coimbri. Trenutačno studira južnoeuropske studije na Sveučilištu u Glasgowu i Sveučilištu u Ateni te komparativnu književnost na Sveučilištu u Zagrebu.

Objavio je: Ponoćni zaziv muze (roman, 2012.), Prepeličji palindrom (roman, 2013.), Aleatorika disanja (poezija, 2015.), nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe (poezija, 2016.), na samrti, čovjek slon preživjelima prepričava povijest zapadne civilizacije: antimodernizam i pjesma u prozi (poezija, 2017.), Uganda (roman, 2020.).

★★★★★

IMPERIJALNI ŠESTAR JEFFREYA DAHMERA

Imperijalni šestar Jeffreyja Dahmera prvi je dio diptiha antimodernističke dekadentske proze Sebastiana A. Kukavice. Riječ je o hibridnoj i fuzijskoj knjizi ispisanoj dekadentskim prezasićenim stilom koja se istodobno može čitati kao fragmentirani roman, kao zbirka kratkih priča, kao zbirka pjesama u prozi u kojoj se evocira duh modernističke ideje o poetskoj prozi, ali i kao zbirka eseja, pa čak i studija o genealogiji/genealogijama povijesnih mitova o dekadenciji. To je tako jer Kukavica hrabro pokušava rekonstruirati ne samo dekadentski stil i glavne ideologeme dekadentske imaginacije (spleen, dendizam, kult individualnosti, luksuz, morbidnost i sl.) nego i razotkriti „reakcionarnu“ političku dimenziju kritike moderne iz koje ta imaginacija proizlazi (kulturni pesimizam, organicizam, historicizam, apsolutizam i sl.). Na drugoj tematskoj razini knjigu čini niska groteskno-fantastičnih, satiričnih i znanstveno-fantastičnih priča koje su smještene u postapokaliptičnu budućnost u kojoj oligarhija kao nekad aristokracija, nakon apokalipse „modernog svijeta“, utemeljuje i konsolidira totalitarni poredak koji se smatra utjelovljenjem najljepšeg i najboljeg političkog režima. Pa ako vam je sve ovo malo, nemojte čitati ovu knjigu.

Kruno Lokotar

Više o knjizi i autoru možete saznati na sljedećem linku.

Please follow and like us: